You are here

årsmøte

Referat fra årsmøtet 2020

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND

Mandag 9. mars 2020 kl. 19.00 på Cerpus Learning Garden

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av møtesekretær:

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

Tom og Aud-Karin ble valgt enstemmig

 

ABB vokabular: 

Årsmøte 2020 blir 9. mars

Det kalles inn til årsmøte den 9. mars klokka 19.00 på Cerpus. Dersom noen ønsker å fremme saker til årsmøtet må disse sendes styreleder Tommy Nordeng innen 16. februar. Vel møtt!

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Sted: Alsvåg skole

Tid: Søndag 11. mars 2018 

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

• Valg av møtesekretær:

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

 

Alle fremmøtte hadde stemmerett. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 Valg  ble flyttet fram. Tommy ble valgt til møteleder og Vårin ble valgt til møtesekretær. Tom og Lill ble valgt til å skrive under protokollen.

 

ABB vokabular: 

Innkalling Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte på søndag 12. mars klokka 19:00 på Cerpus Learning Garden.

Det er bare ordinære årsmøte-saker, men valgkomiteen har ikke klart å få noen til å ta vervet som korpsleder. Uten denne funksjonen på plass vil det være vanskelig å sette i gang med korpsdrift etter sommeren. Dette er noe alle må forholde seg til fram til årsmøtet.

ABB vokabular: 

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band 2016

 

Torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  12 stk,  11 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Kai Buschmann og Arnt Hugo Holm ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to RSS - årsmøte