Rekrutteringsøvelse

Dato: 
31/05/2012 - 20 to 31/05/2012 - 22

Øvelse tilpasset "rekrutter" kl 1800-1900.

1900-1915 Korpsutvalgsmøte + pause.

1915-1930 Spille gjennom repertoar til åpning av CLG.

1930 Innlevering av noter. De som ikke kan møte får levert noter neste gang.

Rekrutteringsøvelse

Dato: 
24/05/2012 - 02

Ekstra øvelse

Dato: 
16/05/2012 - 02

Nei, ikkje heile dagen, men får ikke lagt inn halve tima (før ikkje å snakke om kvarter) så.

Katrine har bedt om litt ekstra øving for at vi skal få satt repertoaret til samfunnshuset.
Spania, March opus 88, Nasjonalsangen.

Hvis vi hadde valgt å legge denne øvelsen til etter defilering, ville konsekvensene blitt at rigging av gymsal ikke kunne tatt til før tidligst klokka 19, som igjen ville ført til en ekstra sen 16. mai på skolen før vi kunne tatt kveld.

REKRUTTERING

Brev som i dag gikk ut til 30 tidligere korpsmusikanter:

Etter 17. mai ønsker store og små i Alsvåg Brass Band å sette av tid til korpsøvelser spesielt tilpasset tidligere korpsmusikanter som kunne tenke seg å spille igjen.

Vi setter av torsdagene 24. mai-14.juni til dette opplegget, og tror det vil være tilstrekkelig til å finne ut av om det gir mersmak å spille igjen.

Defilering

Dato: 
03/05/2012 - 20 to 03/05/2012 - 22

Ut å spille marsjer. Hurra! (?)
Om alle møte forberedt og innsatsen e på topp, så blir dettan bra.

Sider

Subscribe to Alsvåg Brass Band RSS