Protokoll for Årsmøtet 2017

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 12. mars 2017 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  7 stk,  10 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Martin Holm og Aud Karin Hay Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Innkalling Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte på søndag 12. mars klokka 19:00 på Cerpus Learning Garden.

Det er bare ordinære årsmøte-saker, men valgkomiteen har ikke klart å få noen til å ta vervet som korpsleder. Uten denne funksjonen på plass vil det være vanskelig å sette i gang med korpsdrift etter sommeren. Dette er noe alle må forholde seg til fram til årsmøtet.

ABB vokabular: 

Referat styremøte 4.4.16

Til stede: Monica N, Tom D, Arnt H, Tommy N

Sak 5/16 17. mai-komité

Vedtak: Årets komité består av Tommy N. (leder), Monica N., Arnt H., Tom D., Liv A., Kai B. Lill S. Michael K.. Tommy kaller inn til første møte

Vedtaket var enstemmig. 

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøte 2015

 
Tirsdag 3. mars 2015 kl. 18.00 på Alsvåg skole.
 
Sak 1: Konstituering
Frammøte: 11 stk, 9 med stemmerett og 2 observatører.
Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Det gjøres oppmerksom på at innkallinga til årsmøtet må offentliggjøres på flere plasser enn på Facebook og nettsida til korpset. 
Tommy Nordeng ble valgt til møteleder
Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær. 
Michael Kanicke og Johanne Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.
 
ABB vokabular: 

Årsmøte 2015

Dato: 
03/03/2015 - 18

Det kalles inn til årsmøte den 3.3.2015 klokka 18 på Cerpus Learning Garden

Sider

Subscribe to Alsvåg Brass Band RSS