You are here

Hogne Pettersen leder Styret for ABB i 2007/2008

Årsmøtet valgte Hogne Pettersen som ny leder for Styret. Styret og øvrige tilitsvalgte vil i sesongen 2007/2008 være:

Hogne Pettersen, leder

Kaj Buschman, nestleder

Monica Nordeng, sekretær

Kristin Nordeng, kasserer

Randi Eilertsen, styremelem

Hege Pedersen, styremedlem

Eira Jensen, juniorrepresentant

Alle verv i ABB

 

 

 

ABB vokabular: