You are here

Hvem vi er og hvor vi skal

Alsvåg Brass Band skal videreføre messingorkestertradisjonen og låte som et modernemessingorkester.

Alsvåg Brass Band består av et juniorkorps og et generasjonskorps.

Alsvåg Brass Band vil gjennom tilpassede utfordringer, veiledning og mestring bidra til at medlemmene utvikler et positivt, utforskende og tolerant forhold til musikk

Alsvåg Brass Band ønsker å tilby et trygt og inkluderende sosialt fellesskap for alle, uavhengig av evner og ambisjonsnivå

Alsvåg Brass Band skal øve på og framføre et bredt spekter av messingmusikk på et høyt nivå, til glede for våre tilhørere. I ABB er det kult å være god.

Musikalsk:

Årsplanen skal inngå som en del av en treårsplanen og skal si noe om det kunstneriske nivået ABB tar sikte på, og bør også si noe om ambisjoner i forhold til sjangermangfold og type (brass). Årsplanen bør også si noe om hvordan arbeidet med den kunstneriske delen av arbeidet i ABB skal organiseres (juniorkorps, ensemblegrupper, øvingshelger) for å nå målsettingene.

Gjennomen sesong skal ABB tilstrebe å være innom et bredt spekter av musikalske sjangere, for eksempel:

- Marsjer(vår)

-Kirkestoff/seriøst/klang (jul)

-Populærarrangementer

-Originale brasskomposisjoner/ moderne musikk

-Klassikere (transkripsjoner)

- Solistarrangementer

- Stoff med varierende vanskelighetsgrad.

ABB skal legge til rette for at juniorkorps, hovedkorps og ensemblegrupper skal få veiledning (øvingstid) og mulighet til å framføre "egne" numre

Til en viss grad vil det være naturlig å variere fokus på sjangre over en treårsperiode (jfr. den sosiale planen). For eksempel kan det være naturlig å fokusere på originalmusikk for messing når korpset skal konkurrere.

Sosialt:

ABB skal være en trivelig fritidssyssel, uavhengig av hvilke kunstneriske ambisjoner man har. Årsplanen bør derfor utvikles også med dette for øye. Pausegodt, samarbeidsprosjekter med andre, øvingshelger med kveldskos etc er eksempler på slike tiltak. I tillegg er turer viktige inspirasjonskilder og medlemmer av ABB bør alltid ha noe å se fram til. Det er likevel viktig ikke å gape for høytslik at vi kommer i for sterk konkurranse med andre fritidsaktiviteter.

- ABB bidrar til flotte 17. mai-feiringer gjennom arrangement og musikk. 17. mai er en arbeidsdag for korpsmedlemmer. På denne dagen skal korpset gjøre sitt ytterste for å glede flest mulig med korpsmusikk.

- ABB bidrar til å vedlikeholde kirkemusikktradisjonen for messinngorkester ved å holde årlige kirkekonserter, f. eks fram mot jul

- ABB holder utendørskonserter med populærmusikk, f. eks ved julegranåpning og parkkonserter

- ABB arrangerer og underholder på musikk-caféer

- ABB holder konserter, alene eller i samarbeid med andre

- ABB deltar på musikkorpsstevner

- ABB deltar på konkurranser

- ABB spiller på institusjoner i kommunen etter eget initiativ. ABB kan gjennom ensemblegrupper delta på diverse arrangementer på kort varsel.

- ABB skal årlig ha minst to helgesamlinger. De yngste kan i tillegg ha egen helgesamling dersom de ønsker det.

- ABB oppfordrer medlemmer til å delta på kurs og andre tiltak der man kan møte og spille med musikanter fra andre steder, og støtter dette økonomisk.

- ABB vil gjennom medvirkning og innflytelse sørge for at medlemmene får de sosiale aktiviteter de ønsker.

Over en treårsperiode skal ABB

- Deltapå musikkstevne beregnet for skolekorps (fokus på barn)

- Delta på musikkstevne som ikke er spesielt beregnet på  barn

- Delta på konkurranse

-Arrangere minst én konsert utenfor kommunen

- Dra på langtur (hvert 5. år bør korpset reise utenlands)

Økonomisk:

Årsplanenbør inneholde tilstrekkelig med inntektsbringende aktiviteter til å dekke drifta og muliggjøre ambisjonene. Inntekstbringende aktiviteter kan være både sosiale og kunstneriske, men det bør også jobbes aktivt med sponsing. Dette er først og fremst styrets oppgave, men det er viktig å finne en god balanse.

Det er en målsetting at korpset skal ha så god økonomi at

- det ikke hindrer alle medlemmer i å delta på korpsets aktiviteter

-instrumentparken kan vedlikeholdes på dagens gode nivå

-dirigent og instruktører kan engasjeres i et omfang som er i samsvar med de musikalske, organisatoriske og sosiale ambisjonene

- det kan kjøpes inn noter og annet materiell etter behov

Økonomiske premisser for medlemmskap i korpset:

- 17. mai er  en jobbedag for korpset og de foresatte.

- De foresatte bidrar til å gjøre caféer og andre arrangementer til overskuddsaktiviteter for korpset

- Medlemmer og foresatte bidrar i størst mulig grad med kjøring o.l for å holde utgiftene nede

- Medlemmer og foresatte deltar på dugndsaktiviteter for å skaffe penger. Dersom man ikke kan/vil delta på dugnadsaktiviteter må det påregnes høyere egenadel.