You are here

Referat styremøte 29.1.19

Til stede:

Tommy Nordeng, Arnt Holm, Tom Dybvik, Moniv Nordeng

Sak 1/19 17. mai

Vedtak: Alsvåg Brass Band er positiv til ny organisering av komité for17. mai-feiring i bygda. Vi deltar gjerne med spilling og utstyr. Ettersom 17. mai-arrangementet er den viktigste inntektskilden i budsjettet for korpset ber vi om at korpset tilgodeses med halvparten av nettoinntektene fra arrangementet.

Sak 2/19 Årsmøte

Vedtak. Styret kaller inn til årsmøte på torsdag 14. mars klokka 20:00. Det vil bli ordinære årsmøtesaker (styreleder igangsetter valgkomiéen) pluss eksra sak om utenlandstur. Styret innstiller på at ABB skal reise på utenlandstur til sommeren, anslagsvis i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Styret ønsker på den måten å bringe inn "frafalne" til innsats i vår, for på den måten å legge grunnlag for en levedyktig besetninng til høsten.

ABB vokabular: