You are here

Referat styremøte 4.4.16

Til stede: Monica N, Tom D, Arnt H, Tommy N

Sak 5/16 17. mai-komité

Vedtak: Årets komité består av Tommy N. (leder), Monica N., Arnt H., Tom D., Liv A., Kai B. Lill S. Michael K.. Tommy kaller inn til første møte

Vedtaket var enstemmig. 

ABB vokabular: