You are here

Årsmøte 2014

Styret her vedtatt at Årsmøtet for 2014 skal avholdes søndag 23. februar klokka 18. Saker som ønskes fremmet må være Styreleder i hende seinest 31. januar.

ABB vokabular: