You are here

Informasjon til foresatte og musikanter

Til foresatte og musikanter

i Alsvåg Brass Band

 

17. mai 2011

Korpset har sin hovedinntektskilde på denne dagen, og det krever at vi alle må bidra for å få det hele til å fungere. I tillegg til foresatte i korpset, har vi også i år fått hjelp fra andre velvillige sambygdinger for å ha muligheten til å få fylt vaktlista. Det burde vise hvor viktig det er at alle sørger for å ta sin vakt.

16. mai leverer alle familier ei festkake og hjelper til med å ordne skolen (musikanter og foresatte) og forberede middag til 17. mai.

Foresatte og musikanter møter opp kl. 17.00 på 16. mai. Mens foresatte og komitè setter i gang forberedelsene gjør korpset sin siste defileringsøving før 17. mai. Korpsmedlemmene deltar på gjenstående forberedelser når defileringen er avsluttet.

17. mai

Kl. 09.45: musikanter, aspiranter, fanebærere og duskebærere møter på ”nyskolen”.

Kl. 10.00: Dirigenten setter i gang oppvarming.

Kl. 10.15: Oppstilling

Kl. 10.30: Avmarsj.

Informasjon om dagen videre gis ved oppmøte på morgenen 17. mai.

Korpsmedlemmer og foreldre møter på skolen til rydding, umiddelbart etter 17. mai – festen på samfunnshuset.

Dersom det er noe som er uklart, vakter byttes eller det ordnes eventuell stedfortreder til vakt, vennligst gi beskjed til Iren på tlf: 95204931 eller Silje på tlf: 41684093.

Mvh. 17. mai – komiteèn 2011

v/ Iren Endresen og Silje Holm

 

Vaktliste 17. mai 2011

 

Kjøkken:

Ansvarlig: Silje Holm

   

09.30-12.00

Trude Arntzen

Bjørn Stranda

 

12.00 – 13.30

Lill Sørensen

Ellen Danielsen

Siv Berg

13.30 – 15.00

Hege Pedersen

Trine Jovik

Synnøve Larsen

15.00 – 16.30

Randi Eilertsen

Elly Rødsand

Silje Holm

 

Middag:

Ansvarlig?

   

12.30 – 14.30

Kari Ann Nordeng

Liv Andreassen

Gerd Stranda

 

Kafe`:

Ansvalig: Iren og Silje

   

12.00 – 13.30

Liss Anne Hellesvik

Monika Nordeng

May Rita Hansen

13.30 – 15.00

Anita Nilsen

Rune Pedersen

Sunniva Nilsen

15.00 – 16.30

Monica Meløy

Regine Pettersen

Hilde Tendeland

 

Kiosk:

Ansvarlig: Iren og Silje

   

12.00 – 13.30

Vårin Hermansen

Glenn Warem

Vilde Berg

13.30 – 15.00

Frank B. Holm

Sofie Hansen

Villemo Enoksen

15.00 – 16.30

Iren Endresen

Adrian Krogstad

Gøril Gulbrandsen

 

Luftgeværskyting:

Ansvarlig: Magne Johnsen

   

12.00 – 14.00

Knut Hansen

Jarle R Meløy

Audun Jensen

14.00 – 16.00

Knut Haaheim

Tommy Nordeng

Jan Viggo Rødsand

 

Pilkast/Luftpistol:

Anvarlig: Magne Johnsen

   

12.00 – 14.00

Tor Arne Larsen

Thomas Gulbrandsen

Isak Jensen

14.00 – 16.00

Nils Arne Fredriksen

Hans S Nilsen

Ronny Warem

 

Grilling:

Ansvarlig: Hogne Pettersen

   

13.00 – 14.30

Hogne Pettersen

Sofie Pettersen

Håkon Pedersen

Torkil Johansen

14.30 – 16.00

Ann Karin Ellingsen

Eira Jensen

Karoline Ellingsen

Tobias Gulbrandsen

 

17.mai – og Bamselotteri:

Ansvarlig: Kristin og Ann Karin

 

12.00 – 13.00

August Nordeng

Sverre Meløy
Sivert Holm

13.00 – 14.00

Ulrik Hansen

Åste Nordeng
Sigurd Stranda

14.00 -15.00

Iris Nordeng

Celine Rødsand
Linn A Nilsen

 

Økonomiansvarlig: Kristin Nordeng

Forum: