You are here

Tillitsvalgte

Alsvåg Brass Band har følgende tillitsvalgte (oppdatert 12.3.2020):

 

Leder: Tommy Nordeng

Styremedl: Arnt Hugo Holm

Styremedl: Tom Dybvik

Varamedl: Vårin Hermannsen

Korpsleder: Martin Holm

 

Andre verv:

Revisor: Monica V. Meløy

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Internettansvarlig: Tommy Nordeng

Materialforvalter: Michael Kanicke 

Noteansvarlig: Lill Sørensen

Kristin Nordeng fører regnskapet   

 

ABB vokabular: