You are here

Instruks for korpsleder

1. Informere korpsmedlemmer om forhold som har med arrangement/aktivitetsplan.

2. Informere korpsmedelemmene om vedtektens innhold der det er nødvendig.

3. Bidra til godt miljø på musikkøvelser/arrangementer.

4. Føre oppmøteprotokoll

5. Ansvar for praktisk tilrettelegging for korpset ved arrangementer.

6. Føre årsprotokoll, som skal leveres styret for søknad av VO-midler.

7. Ansvar for praktisk tilrettelegging for korpset ved arrangementer og lignende.

8. Sørge for valg av junior representant - se paragraf 6, vedtekter for ABB.