You are here

Instruks for materialforvalter

1. Materialforvalterens  funksjon er å ta vare på korpsets eiendeler.

2. Materialforvalter bør møte på minst en av øvelsene for uka.

3. Materialforvalter har ansvar for utlån av instumenter i samvær med musikalsk leder, samt å få det inn igjen.

4. Materialforvalter plikter å føre kartotek for alt av materiell korpset disponerer.

5. Materialforvalter har ansvar for oversikt og bestillinger av årsmedaljer.