You are here

styremøter

Referat styremøte 4.4.16

Til stede: Monica N, Tom D, Arnt H, Tommy N

Sak 5/16 17. mai-komité

Vedtak: Årets komité består av Tommy N. (leder), Monica N., Arnt H., Tom D., Liv A., Kai B. Lill S. Michael K.. Tommy kaller inn til første møte

Vedtaket var enstemmig. 

ABB vokabular: 

Referat styremøte 17.09.2013

Sted: Cerpus Learning Garden

Til stede: Sylvia, Monica, Tommy (Liv-Annette hadde meldt forfall).

Orienteringssaker:

- 14 aktive musikere i år

- Kulturskolen har ikke fått tak i en direksjonsressurs å tilby oss

- Liv Andreassen har påtatt seg å instruere/dirigere ABB i år. Avtale legges fram på neste styremøte.

- Oddvard Nøstdal har signert kontrakt for direksjon av Hålogaland Brass

- Åpen korpsdag resulterte i 11 potensielle rekrutter

- Styreleder har sendt en prosjektskisse for et samarbeidsprosjekt til Kulturskolen

ABB vokabular: 

Referat styremøte 26.01.10

Til stede: Tommy, Kristin, Audun, Thomas, Randi, Susanne

Øvrige: Vårin

Tid og sted: Fam Nordengs residens kl. 20

Refrat:

ABB vokabular: 
Subscribe to RSS - styremøter