You are here

årsmøte

Referat ektraordinært årsmøte 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 23. mars 2014 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte: 12 stk, 9 med stemmerett.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

 

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Monica Nordeng og Liv Andreassen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Valg

 

 

ABB vokabular: 

Årsmøte

Dato: 
17/02/2013 - 18

Det kalles med dette inn til Årsmøte!

Frist for å melde saker til årsmøtet settes til 24.1.13, og saker meldes til leder@alsvagbrass.no

ABB vokabular: 

Referat fra Årsmøtet 2012

Sak 1: Konstituering:

 • –  15 fremmøtte med stemmerett

 • –  innkalling godkjent, noen ønsker dette på papir

 • –  saksliste godkjent

 • –  møteleder Tommy

 • –  møtesekretær Lill

 • –  til å underskrive protokoll, Liv og Oa

  Sak 2: Godkjenning av årsmelding.

  Enstemmig godkjent.

  Sak 3: Godkjenning av regnskap.

  Enstemmig

ABB vokabular: 

Innkalling til årsmøte for ABB

Det kalles inn til årsmøte i ABB på onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Alsvåg skole (møt 18.45 for liten konsert).

Innkalling og dokumenter ligger vedlagt. Det blir ikke delt ut papirer/utskrift av dokumentene.

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to RSS - årsmøte