Referat styremøte 4.4.16

Til stede: Monica N, Tom D, Arnt H, Tommy N

Sak 5/16 17. mai-komité

Vedtak: Årets komité består av Tommy N. (leder), Monica N., Arnt H., Tom D., Liv A., Kai B. Lill S. Michael K.. Tommy kaller inn til første møte

Vedtaket var enstemmig. 

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøte 2015

 
Tirsdag 3. mars 2015 kl. 18.00 på Alsvåg skole.
 
Sak 1: Konstituering
Frammøte: 11 stk, 9 med stemmerett og 2 observatører.
Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Det gjøres oppmerksom på at innkallinga til årsmøtet må offentliggjøres på flere plasser enn på Facebook og nettsida til korpset. 
Tommy Nordeng ble valgt til møteleder
Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær. 
Michael Kanicke og Johanne Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.
 
ABB vokabular: 

Årsmøte 2015

Dato: 
03/03/2015 - 18

Det kalles inn til årsmøte den 3.3.2015 klokka 18 på Cerpus Learning Garden

Ekstraordinært årsmøte

Dato: 
23/03/2014 - 18

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for ABB på Alsvåg skole den 23. mars klokka 18. Det esktraordinære årsmøtet skal velge ny styrleder og korpsleder.

filmkonsert

Dato: 
22/03/2014 - 18

ABB holder konsert sammen med Viktoriakoret

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to Alsvåg Brass Band RSS