You are here

Referat årsmøte 2014

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 23. februar 2014 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte: 14 stk, 10 med stemmerett.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Sak 6 tas før godkjenning av regnskap.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Lill Sørensen og Liv Andreassen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes.

 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet med tilførsel av spilling på julebordet til Cerpus under aktiviteter gjennom korpsåret.

 

 

Sak 3: Godkjenning av regnskap

 

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10- årsmedaljer

 

Forslag til vedtak:

 

3-årsmedalje: Sigurd Stranda

 

Vedtak: Styrets forslag godkjennes av årsmøtet. Medaljen deles ut på temakonserten 22. mars.

 

Sak 5:  Hålogaland Brass

 

Forslag til vedtak:

 

            - ABB er godt fornøyd med resultatene av prosjektet Hålogaland Brass

 

- ABB er positiv til at Hålogaland Brass kan etableres som et eget korps, og kan stå som «vertskorps» i ett år til dersom det er tilstrekkelig interesse for det. Dette forutsetter at Hålogaland Brass organiseres med eget, ansvarlig prosjektstyre.

 

- ABB er positiv til et videre musikalsk samarbeid med Hålogaland Brass, men det vil forutsette at samarbeidet er bedre definert(kvalifikasjon for opptak, forpliktelser, sit-in ect)

 

 

Vedtak: Styrets forslag godkjennes av årsmøtet med følgende endring:

 

- ABB er positiv til at Hålogaland Brass kan etableres som et eget korps, og kan stå som «vertskorps» i ett år til dersom det er tilstrekkelig interesse for det. Dette forutsetter at Hålogaland Brass organiseres med eget, ansvarlig prosjektstyre og med egen økonomi.

 

 

Sak 6: Aktivitetsplan

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan for 2014 godkjennes

 

Vedtak:

Aktivitetsplanen godkjennes av årsmøtet.

                                   

 

 

Sak 7: Budsjett

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2014 godkjennes.

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes av årsmøtet.

 

                    

Sak 8: Valg

Forslag til vedtak:

Styremedlem: Monica Nordeng ( ikke på valg i år)

Styremedlem: Liv Annette Dypvik

Styremedlem: Tommy Nordeng

Styremedlem: Sylvia Nordeng

1. vara: Audun Jensen

2. vara: Irén Endresen

Revisor: Monica Meløy

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng

Noteansvarlig: Tommy Nordeng

Regnskapsfører: Kristin Nordeng

17.maiansvarlig: Monica Nordeng

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Materialforvalter: Magne Johansen

Valgkomiteen har ikke klart å finne noen som er villige til å ta på seg vervene styreleder og korpsleder.

 

 

Vedtak: Valget blir ikke gjort nå, da vi mangler styreleder og korpsleder.. Valgkomiteen jobber videre og suppleres med Magne Johnsen. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 23. mars.

 

 

 

Protokollfører: Sylvia Nordeng

 

Godkjenning av protokoll:

 

______________________________________________/_____________________________________________

 

ABB vokabular: