You are here

Referat ektraordinært årsmøte 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 23. mars 2014 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte: 12 stk, 9 med stemmerett.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

 

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Monica Nordeng og Liv Andreassen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Valg

 

 

Forslag til vedtak:

 

 

Styreleder:                   Tommy Nordeng

Styremedlem:              Monica Nordeng ( ikke på valg i år)

Styremedlem:              Liv Annette Dypvik

Styremedlem:              Sylvia Nordeng

1. vara: Audun Jensen

2. vara: Irén Endresen

Korpsleder:                 Michael Kanike

Revisor:                       Monica Meløy

Web-ansvarlig:            Tommy Nordeng

Noteansvarlig:             Tommy Nordeng

Regnskapsfører:          Kristin Nordeng

 

 

17.maiansvarlig:          Monica Nordeng

Uniformsansvarlig:      Kari Ann Nordeng

Materialforvalter:        Magne Johansen

 

Valgkomite:                 Liv Andreassen

 

                                    Johanne Knudsen

 

 

 

Vedtak:

 

Årsmøtet vedtar forslaget enstemmig

 

 

 

 

Protokollfører: Sylvia Nordeng

 

 

Godkjenning av protokoll:

 

 

_______________________________/_______________________________

 

ABB vokabular: