You are here

Viktig info om temakonserten i mars

- Det blir ingen ekstraøvelser i januar/februar.

- Sett av søndag 16. mars (hele dagen, sannynligvis 11-17) til ekstra øvelse på skolen.

- Sett av ettermiddag/kveld på fredag 21. mars til generalprøve

- Konserten blir den 22. mars

- Konserten blir et samarbeid med Viktoriakoret