You are here

Korpsutvalgsmøte 22. mars 2012

Alle medlemmer må tenke gjennom om de har innspill på sakene som skal diskuteres i korpsutvalget 22. mars, slik at dere kan være forberedt når representanten(e) på gruppa deres etterspør dette.

1) Øvingshelg sammen med Borge.
Borge ønsker svært gjerne å finne på noe sosialt sammen med oss, og er spesielt opptatt av at vi sørger for et opplegg der vi alle kan være sammen.Hvilket opplegg kan medlemmene i Alsvåg Brass Band tenke seg for den sosiale delen av helga.
Forslag?
Tenker først og fremst på lørdag ettermiddag, men kom gjerne med andre innspill.

2) Årskonsert sammen med Borge.
Innspill eller spørsmål til ramme rundt konserten eller det musikalske?
(Informasjon om praktiske spørsmål kommer på øvelsen 29. mars).

3) Gate-marsjer til 17. mai.
Innspill? (ønsker, motforestillinger)

4) Informasjonsfolder ABB.
Folderen er levert til enkelte korpsmedlemmer med beskjed om at den skal leveres videre i gruppa slik at flere får lest gjennom den før møtet.
Har korpsutvalget innspill på folderen?
Kan vi ta den i bruk som et "verktøy" i vårt daglige virke? (skal behandles i styret også).

5) Medlemsmøte.
På medlemsmøtet 19. april skal vi diskutere NM-prosessen og avslutning av korpsåret. Er det mere dere ønsker å ta opp på dette møtet?

 

ABB vokabular: 

Kommentarer

Sjekk gjennom saklista for korpsutvalgsmøtet i dag og gi innspill til gruppeleder.

Korpsutvalget er Alsvåg Brass Band sitt demokratiske organ for diskusjon om hva vi ønsker at korpset skal holde på med, og hvordan vi skal ha det.

Korpsutvalget skal lytte til innspill fra medlemmer, og ta hensyn til dem så fremt det er gjennomførbart.

Referat fra korpsutvalgsmøtet 22. mars:

1) Sosialt fellesskap med Borge Brass Band i øvingshelga:
Kanonballturnering(lørdag ettermiddag). Quiz. Felles middag lørdag kveld med noen ensembelspillnummer som taffel. "Stafett" - ikke som i "løpe stafett" men en eller annen form for konkurrans (ABB mot BBB, mørkmessing/slagverk mot lysmessing, dirigent mot dirgent). Her må leder for ABB og BBB samsnakke slik at det legges opp til en timeplan der evt. sosiale aktiviteter plottes inn slik at det er mulig å planlegge ut fra det.
Uansett, Borge Brass Band er våre gjester den helga, og det er klart vi skal være et godt vertskap og vie korpssamværet all oppmerksomhet den helga.

2) Praktiske eller musikalske innspill til årskonsert:
Et samstemt korpsutvalg mener det er viktig at det vi skal presentere er interessant for publikum.  Det er derfor viktig at den enkelte musikant tar ansvar for hjemmeøving og kommer forberedt til korpsøvelse. Det handler om at alle kan føle at de har fått godt utbytte av fellesøvelsene, både dirigent og medmusikanter. Det er også viktig at dirigent i rimelig tid bestemmer seg for et endelig repertoar, slik at vi både hjemme og på korpsøvingene kan konsentrere oss om det vi faktisk skal spille. Vi ønsker et endelig repertoar etter korpsøving den 29. om det er mulig.

Dirigenten anbefaler at vi spiller konsert i Myre kirke mht både plass og musikalsk opplevelse. Styreleder har reservert både Alsvåg Samfunnshus og Myre kirke, og ber om innspill. Dette spørsmålet fikk vi ikke løftet inn i gruppene fordi det ikke var kjent på forhånd at vi skulle drøfte det. Korpsutvalget er delt ca 50/50 i dette pørsmålet. Det argumenteres for Alsvåg Samfunnshus mht tradisjon og hjemmepublikum, og for Myre Kirke mht akustikk, en bedre musikkalsk opplevelse og bedre plass til korpsene.

3) Gate-marsjer 17. mai.
Konkrete ønsker: Dixieland (fra 2 av gruppene). Army of the Nile (fra 3 av gruppene) Appell aux Trompettes (fra en gruppe). On the Qarter deck og Colonel Boogey (fra en av gruppene). Generelt: viktig å ta hensyn til besetning. Dirigent bestemmer og marjer deles ut senest i løpet av øvingshelga.

4) Informasjonsfolder.
Positiv til at denne tas i bruk. Uniformsreglement bør inn. Kanskje et mer praktisk navn enn "Informasjonsfolder". F.eks. håndbok? Andre forslag?

5) Medlemsmøte 19. april.
Evaluering av NM-prosessen. Kan det anskje være en ide å ha en liten bolk med gruppemøter i løpet av møtet? Kanskje noen som har noe på hjertet men ikke synes det er så lett å prate i store forsamlinger får kommet med innspill i en mindre gruppe?
Korpsleder/styreleder får gjøre en vurdering.

Eventuelt:

Gruppeøvinger fram mot årskonsert. Torsdag 29. mars er siste korpsøving før påske, og da blir det 14 dager før korpset møtes igjen. 3 dager etter det er det faktisk årskonsert!!!! Det er litt "skummelt" å tenke på at det skal være så lang tid fra siste øving før påske og så er det plutselig konsert. Flere har meldt seg frivillig for å lede gruppeøvinger fram mot årskonsert hvis det er stemning for det. Korpsutvalget ble enige om at det er bare å sette igang, slik at de som har mulighet til å delta får et tilbud om det. Korpsleder gir beskjed til gruppeledere som da selv kan organisere gruppa de skal lede.

Informasjon og kommunikasjon
Hjemmesida er vår "offisielle" kanal for løpende informasjon og kommunikasjon. Alle medlemmer oppfordres til å sjekke hjemmesida minimum en gang pr uke, helst to. Korpsleder legger som regel ut informasjon torsdag kveld etter øving eller fredag formiddag hvis det er noe å melde. I tillegg er det er god sjanse for at informasjon som gjelder neste korpsøving kommer i løpet av uka, så ta alltid en sjekk før du drar på øvelse. En bra rutine er derfor: sjekk heimesida i løpet av helga og i litt god tid før du skal på øvelse. Om der ligger informasjon der medlemmer bes om å gi tilbakemelding, så er det viktig å gi det. Det er ekstra viktig at gruppeledere responderer på spørsmål som stilles. Om man trenger opplæring på bruk av heimesida, må man si fra til korpsleder eller web-ansvarlig.

Korpsleder -",)