ABB - Alsvåg Brass Band

Alsvåg Brass Band er et generasjonskorps fra bygda Alsvåg i Øksnes kommune i Vesterålen.

Referat styremøte 29.1.19

Til stede:

Tommy Nordeng, Arnt Holm, Tom Dybvik, Moniv Nordeng

Sak 1/19 17. mai

Vedtak: Alsvåg Brass Band er positiv til ny organisering av komité for17. mai-feiring i bygda. Vi deltar gjerne med spilling og utstyr. Ettersom 17. mai-arrangementet er den viktigste inntektskilden i budsjettet for korpset ber vi om at korpset tilgodeses med halvparten av nettoinntektene fra arrangementet.

Sak 2/19 Årsmøte

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Sted: Alsvåg skole

Tid: Søndag 11. mars 2018 

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

• Valg av møtesekretær:

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

 

Alle fremmøtte hadde stemmerett. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 Valg  ble flyttet fram. Tommy ble valgt til møteleder og Vårin ble valgt til møtesekretær. Tom og Lill ble valgt til å skrive under protokollen.

 

ABB vokabular: 

Protokoll for Årsmøtet 2017

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 12. mars 2017 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  7 stk,  10 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Martin Holm og Aud Karin Hay Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Innkalling Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte på søndag 12. mars klokka 19:00 på Cerpus Learning Garden.

Det er bare ordinære årsmøte-saker, men valgkomiteen har ikke klart å få noen til å ta vervet som korpsleder. Uten denne funksjonen på plass vil det være vanskelig å sette i gang med korpsdrift etter sommeren. Dette er noe alle må forholde seg til fram til årsmøtet.

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to Alsvåg Brass Band RSS