You are here

Bloggen til livda

Hvilke melodier skal vi beholde i mappa?

Hei alle.

Hvis dere har innspill til dette innlegget, ber jeg dere kommentere før korpsøvelse, korpsutvalgsmøte og noteinnlevering 31. mai.

Mitt forslag til noter vi beholder i permen til høsten er:

ABB vokabular: 

Oppdatert info. om 16. og 17. mai

16. mai
og siste frist for å levere lodd og loddpenger til Sylvia....

ABB vokabular: 

Om 16. og 17. mai

I forbindelse med at Iren og Silje nå er i gang med den store oppgaven det er å organisere arbeidet vi har på 16. og 17. mai, har det oppstått uklarheter i forhold til hvem som skal være med å utføre alle oppgavene vi har disse dagene.

Dette har sammenheng med at ikke alle medlemmene deltar på korpsøvinger/konserter, og at enkeltmedlemmer har fått beskjed fra andre enn korpsleder eller styreleder om at de ikke trenger å stille. 

ABB vokabular: 

Referat fra medlemsmøtet 19. april

Referat fra medlemsmøtet 19. april som vi tar med oss i videre vurderinger av aktiviteter.
Ligger også vedlagt som PDF for evt. utskrift.
For ettertidens skyld, har jeg valgt å knytte noen administrative kommentarer til enkelte av innspillene. Disse står i parentes ().

ABB vokabular: 

Gruppemøte

Vi diskuterer rekrutteringstiltak som skal gjennomføres etter 17. mai.

Forslag til tiltak fra korpsleder:

FORSLAG TIL OPPLEGG REKRUTTERINGSTILTAK FOR ALSVÅG BARSSBAND VÅREN 2012

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to RSS - Bloggen til livda